KLu
Type : Fokker S.11 Instructor Programma : FS2004 en FSX, pakket met 4 repaints Model : Italo D'Attomo en Giovanni Quai Operator : LKS/KLu, MLD, de heer Sloots Download : Kompleet vliegtuig
1950
1959
2014
1970
Type : Supermarine Spitfire Mk IX Programma : FS2004 en FSX, pakket met 3 repaints Model : A.F. Scrub Operator : Koninklijke Luchtmacht/Schreiner Download : Kompleet vliegtuig
Na WWII nam de KLU 72 Spitfires van de RAF over. Daarvan hebben 35 éénzits jagers plus 3 tweezits-trainers in Nederland gevlogen en 20 jagers in Nederlands Indië. De overige 14 werden gebruikt voor grondinstructie.Vanaf half 1946 tot 1954 werden ze gebruikt bij de Jachtvliegschool op Twente en als jachtvliegtuig op Soesterberg en Twente. Vanaf 1948 werden de jachtvliegtuigen in Nederland vervangen door Gloster Meteors. De Spitfires voerden eerst de RAF camouflage-beschildering met Nederlandse roundels en een H-registratie. In 1951 werden de toestellen zilverkleurig en werd de H-registratie vervangen door 3W-. De H-28 werd 3W-14. In 1954 werd het toestel overgedragen aan Schreiner, oranje geschilderd, voorzien van de registratie PH-NFO en als een van de drie doelvliegtuigen ingezet vanaf het vliegveld Texel. Na een crash in juni 1957 werd het toestel gesloopt.
Type : Supermarine Spitfire Mk IXT Programma : FS2004 en FSX, pakket met 2 repaints Model : A.F.Scrub Operator : Koninklijke Luchtmacht/Schreiner Download : Kompleet vliegtuig
Na WWII nam de KLU 72 Spitfires van de RAF over. Daarvan waren er 3 Mk IXT tweezits-trainers. Ze waren oorspronkelijk gebouwd als eenzits Mk IX’s en later door Vickers- Armstrong verbouwd naar MK IXT. Ze waren in dienst vanaf maart 1948 tot 1951 en de 3W-22 tot mei 1953. Het toestel werd overgedragen aan Schreiner, oranje geschilderd, voorzien van de registratie PH-NFN en als een van de drie doelvliegtuigen ingezet vanaf het vliegveld Texel. Na een crash in mei 1957 werd het toestel gesloopt.
Direct na WWII ontwikkelde Fokker de S.11 als opvolger voor de sterk verouderde De Havilland Tiger Moth voor de elementaire vliegopleiding. Leerling en Instucteur zaten naast elkaar terwijl er daarachter nog plaats was voor een derde passagier. De eerste vlucht vond plaats op 18 december 1947. In Nederland heeft Fokker 40 stuks gebouwd voor de LuchtStrijdKrachten, de latere Koninklijke luchtmacht plus 41 stuks voor Israël. In Italië heeft Macchi er 150 stuks in licentie gebouwd als M416. Fokker Brazilië heeft ook nog 100 gebouwd voor de Braziliaanse Luchtmacht. De repaint is constructienr: 6281 die als E 38 in 1950 aan de LSK is geleverd. In 1959 kreeg het een nieuwe beschildering. In 1970 werd het toestel als 198 overgedragen aan de Marine Luchtvaartdienst. Verkocht in 1975 aan de heer Sloots en geregistreerd als PH-SLO. Na een recente restauratie vliegt de PH-SLO vanaf Teuge weer in de kleuren van de Klu.
Type : Fouga CM 170 Magister Programma : FS2004 en FSX Model : Restauravia Operator : Belgische Luchtmacht Download : Kompleet vliegtuig
In 1949 besloot de Armée de l’Air Française (Franse luchtmacht) haar scholen te voorzien van een tweezits, met straalmotor aangedreven lestoestel. Hierdoor begon de firma Turboméca met de studie en de bouw van een straalmotor van 400kg stuwkracht. Een geschikte motor was op dat moment niet beschikbaar. Halverwege 1952 kwam de Turboméca Marbore II met de gewenste stuwkracht beschikbaar. De door Air Fouga ontwikkelde CM 170 maakte met deze motoren op 23.07.1952 zijn eerste vlucht. De CM 170 werd naast Frankrijk door een twintigtal landen aangeschaft. De totale productie bedroeg 929 exemplaren. Ter vervanging van de Harvard T-6 bestelde België in 1958 45 toestellen en werden in 1970 nog eens 5 toestellen overgenomen van de Duitse Luchtmacht. België en Nederland hadden een gezamenlijke vliegeropleiding. Tijdens de Voortgezette Vlieg Opleiding werd 150 uur op de Magister gevlogen.
volgende volgende
De Tiger Moth werd ontwikkeld uit de Gipsy Moth en maakte zijn eerste vlucht in 1931. Het toestel werd door de RAF als primaire trainer gekozen. Na de eerste bestelling van 35 stuks werd besloten voor de vervolgorder wat modificaties aan te brengen en het mogelijk te maken om instumentvliegen te beoefenen. Bovendien werd een iets zwaardere motor ingebouwd.Deze versie, de DH,82A heeft in Nederland o.a.dienst gedaan bij de Klu, de MLD en de Rijksluchtvaartschool. Direct na WII heeft de Klu heeft in totaal 56 Tiger Moths van de RAF overgenomen en tot 1963 gebruikt voor de eerste vliegtrainingen. In 1956 werden 3 toestellen overgenomen door de Marine Luchtvaartdienst.Vanaf halverwege de 50-tiger jaren werden ze geleidelijk vervangen door de Fokker S.11. Veel toestellen zijn verkocht en opgenomen in het civiele register. De A-57 is een fictieve registratie. Het toestel is in 1986 aangeschaft door de KLu Historische Vlucht. Na een grondige restauratie vliegt hij weer. De civiele registratie van de A-57 is PH-TYG.
Type : De Havilland DH-82A Tiger Moth Programma : FS2004 en FSX Model : Warwick Carter Operator : Koninklijke Luchtmacht Download : Kompleet vliegtuig
Type : North American/Noorduyn AT-16-ND Harvard IIB Programma : FS2004 en FSX Model : AI model Mike Cronin Operator : Koninklijke Luchtmacht Download : Kompleet vliegtuig
Voor de opleiding van zowel militaire- als burgervliegers is de North American Harvard van eminent belang geweest. In 1935 bracht North American de NA-16 uit. Uit dit prototype werd de uiteindelijke trainer AT-6 Texan ontwikkeld. Reeds in 1938 werd het toestel door de USAAF, de RAF en Frankrijk besteld. De RAF noemde het toestel Harvard. In de loop der jaren zijn er een aantal modificaties toegevoegd en ontstonden de varianten Harvard II, IIA en IIB. In totaal zijn er ruim 15.000 Harvards en AT-6's gebouwd waarvan 1500 bij Noorduyn in Canada. Direct na WII nam de LSK(de latere KLu) 150 Harvards IIB's van de RAF over, waarvan 6 stuks gebruikt werden voor reserve onderdelen. In 1947 werden er nogeens 20 overgenomen van Zuid-Afrika eveneens voor reserveonderdelen. In 1949 werden er nogeens 50 overgenomen van de RCAF die na revisie bij Fokker in dienst werden genomen.Alle Nederlandse Harvards werden door Noorduyn, Canada gebouwd. De B-56( ex RAF FT176) heeft tot 1965 bij de KLu gevlogen en daarna met overgedragen naar de Marine Luchtvaartdienst waar het de registratie 043 kreeg. In 1971 werd het toestel verkocht en geregistreerd als PH- KMA. In 1978 werd de registratie doorgehaald.
Type : Percival Proctor IV Programma : FS2004 en FSX, pakket met 3 repaints Model : Keith Paine Operator : LSK/Klu Download : Kompleet vliegtuig
De Percival Proctor Mk.IV is een radiotrainer en communicatievliegtuig uit WWII dat werd ontwikkeld uit de Percival Gull uit 1932. In 1946 werden door de LSK(de latere Koninklijke Luchtmacht)uit de overbodige oorlogsvoorraden van de RAF 11 Proctors aangeschaft. Tot 1952/53 zijn ze vooral gebruikt als radiotrainer op de vliegbasis Woensdrecht. Ze werden afgeleverd in RAF-kleuren, De RAF-roundels werden vervangen door de Nederlandse en later werden de toestellen geheel geel geschilderd met uitzondering van de W-1 die zijn zilverkleur bleef behouden. In de loop van 1953 werden ze buiten dienst gesteld en niet veel later gesloopt.
1946
1947
1950
Type : Avro Anson Mk.1 Programma : FS2004 en FSX, pakket met 2 repaints Model : Dave Garwood Operator : LSK/Klu Download : Kompleet vliegtuig
De Avro Anson is een kustverkenner en vloog in 1935 voor de eerste keer. Het toestel werd ontwikkeld uit de civiele Avro type 652 uit 1933. Het heeft een romp van buisconstructie met linnen bekleed en een houten vleugel. In WWII werd de Anson het standaard kustpatrouille- en reddingsvliegtuig van de RAF en de RAAF. In totaal zijn er ruim 10.000 gebouwd. In 1946 werden door de LSK(de latere Koninklijke Luchtmacht)uit de overbodige oorlogsvoorraden van de RAF 25 Ansons aangeschaft. Tot 1952/53 zijn ze vooral gebruikt voor meermotorige-training en navigatie training. Ze werden afgeleverd in RAF-kleuren, De RAF-roundels werden vervangen door de Nederlandse en later werden de toestellen geheel geel geschilderd.In 1952/53 werden ze vervangen door de Beechcraft TC-45's. De D-8 was met de registratie DJ661 eerst in dienst bij de RAF en vanaf juni 1947 tot oktober 1953 in dienst bij de LSK.
1947
1950
Type : Airspeed A.S.10 Oxford Programma : FS2004 en FSX, pakket met 2 repaints Model : Keith Hackett Operator : LSK/Klu Download : Kompleet vliegtuig
De Airspeed A.S.10 Oxford is ontworpen en gebruikt als trainer voor de voortgezette meermotorige-opleiding bij de RAF eind jaren dertig. Het is de militaire uitvoering van de Airspeed A.S.6 Envoy en maakte zijn eerste vlucht in 1937. De Oxford deed vanaf 1938 tot 1946 dienst bij de RAF. In 1945/46 werden door de LSK(de latere Koninklijke Luchtmacht)uit de overbodige oorlogsvoorraden van de RAF in totaal 28 Oxfords aangeschaft..Tot 1952 werden ze eveneens gebruikt voor de voortgezette meermotorige-opleiding. De toestellen werden afgeleverd in RAF-kleuren, De RAF-roundels werden vervangen door de Nederlandse en later geheel geel geschilderd. In 1952/53 werden ze vervangen door de Beechcraft TC-45's. De C-2 (RAF-registratie RR348 was in dienst van mei 1945 tot augustus 1952.
1947
1950
Type : Taylorcraft Auster Mk3 Programma : FS2004 en FSX, pakket met 3 repaints Model : Dave Molyneaux Operator : LSK/Klu Download : Kompleet vliegtuig
Taylorcraft Aeroplanes Ltd startte zijn activiteiten in 1938 en fabriceerde lichte vliegtuigen ontworpen door de Amerikaanse Taylorcraft Aircraft Corporation. Uit Model B werd de Taylorcraft Austers serie die vooral gebruikt werden als verbindings- en Air Observation Post(AOP)vliegtuig bij de RAF en de RCAF. Gedurende WWII zijn er in totaal 1.604 toestellen gefabriceerd. In 1946 werd de naam Taylorcraft veranderd in Auster. Vanaf januari 1945 werd het Dutch Auster squadron RAF operationeel en werd uitgerust met 19 Austers Mk3.De toestellen hadden de RAF-beschildering en registratie plus een oranje driehoek op de neus. Na WWII werden in totaal 52 toestellen overgenomen door De LSK(luchtstrijdkrachten, later Koninklijke Luchtmacht). Ook in Nederland en Nederlands Indië werden ze vooral gebruikt als verbindings- en Air Observation Post(AOP)vliegtuig voor de Artillerie. Een viertal werd overgenomen door de MLD.In de loop van de jaren 50 werden ze vervangen door Piper Super Cubs. Velen werden verkocht aan particulieren en één werd overgenomen door Rijkspolitie.
1945
1946
1950
1946
1951
1951
Type : De Havilland DH89a Dominie Programma : FS2004 en FSX, pakket met 6 repaints Model : CBFS-team Operator : Koninklijke Luchtmacht Download : Alléén repaint
De No. 1316 Dutch Communications Flight werd in juli 1944 binnen de Britse luchtmacht geformeerd om ervoor te zorgen dat na de oorlog Nederland in staat zou zijn een eigen luchtmachttransportdienst op te kunnen zetten. De eenheid was gestationeerd in Hendon en vloog met verschillende typen zoals De Havilland Dominie, Percival Proctor, een Lockheed 12A en een aantal ex-KLM DC-3's. In mei 1946 werd de eenheid ontmanteld en gingen een viertal Dominies naar de Nederlandse LuchtStrijdKrachten(LSK, later KLu) bij nr.1 TransportVliegtuigAfdeling op vliegbasis Valkenburg. In 1952 werden de toestellen buiten gebruik gesteld met uitzondering van de V-1, die tot 1956 actief bleef. In 1948 werd tijdelijk de V-3 van de LSK omgedoopt in PH-VNC om te worden ingezet voor een VN-missie in Palestina. KLM Aerocarto kocht eind 1952 de V-3 van de Klu. Het kreeg eerst de registratie PH-TGC en later de PH-OTA en werd tot 1962 wereldwijd ingezet voor luchtfotografie. Het toestel werd toen verkocht aan Aero Holland. In 1966 werd het afgestoten en diende het een paar jaar als kinderattractie in het vogelpark Avifauna. In 1968 heeft de KLu het toestel weer gekregen. Het werd gerestaureerd als V-3 "Gelderland"en maakt nu deel uit van de collectie van het Militair Museum in Soesterberg.
LSK 1946
LSK Silver
United Nations
De Piper Super Cub kwamen begin jaren 50 in dienst ter vervanging van de Auster Mk. III, die in gebruik was al waarnemings- en liasonvliegtuig. De Super Cub kwam in dienst bij drie squadrons, 298, 299 en 300 squadron van de Groep Lichte vliegtuigen en werd daar ingezet voor verkenning en artilleriewaarneming. Verder werd het toestel ook gebruikt voor opleiding van vliegers voor het Klein Militair Brevet. Daarnaast werden de toestellen gevlogen door zogenaamde "maandvliegers", vliegers die een zogenaamd "Groot Militair Brevet hadden en na hun contract van drie jaar, maandelijks hun vliegvaardigheid onderhielden. De Piper Super Cubs waren eigendom van de Koninklijke Landmacht maar werden gevlogen en onderhouden door de Koninklijke Luchtmacht. In totaal heeft de Koninklijke Landmacht 88 L-18C's in dienst gehad, 18 L-21A's en 86 L-21B's. De laatsten werden in 1975 uit dienst genomen.
Type : Piper PA-18 Super Cup Programma : FS2004 en FSX, pakket met 2 repaints Model : AI RanchoJEN Operator : Koninklijke Luchtmacht Download : Kompleet vliegtuig