Alle vliegtuigen en repaints op mijn site zijn freeware. Je kunt ze downloaden onder de volgende voorwaarden:

- De software van de complete modellen is het originele werk van de genoemde auteurs. Alle rechten blijven eigendom van de auteurs en vallen onder het internationale auteursrecht. Deze software wordt geleverd zoals het is, zonder garantie of waarborg van welke aard ook, expliciet of impliciet.

- Gebruik op eigen risico.

- Deze software wordt gedistribueerd als freeware, zonder dat je hoeft te betalen voor distributie of gebruik. Als je hebt moeten betalen voor deze software laat me dat dan weten via een email.

- De software is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Elke distributie van deze software moet vrij toegankelijk gemaakt worden voor het publiek, zonder beperking of vergoeding van welke aard ook.
All aircrafts and repaints on my site are released as freeware. You can download them under the following conditions:

- The software of complete aircraft is the original work of the autors mentioned. All rights are retained by the autors under international copyright law. This software is supplied as it is, with no warranty or guarantee of any kind, either express or implied.

- Use at your own risk.

- This software is distributed as freeware. No fee is charged for its distribution or use. If you were charged for this software, please notify me by email.

- You are granted a license to use the software for personal use. Any distribution of this software must be made freely available to the public, without restriction or fee of any kind.
Downloads